دانلود فایل


مقاله درباره ابـن خلـدون - دانلود فایلدانلود فایل در کودکی قرآن را در نزد پدرش که اولین معلم او بود, آموخت. ضمن آنکه در محضر برخی از دانشمندان آن دوران تلمذ نمود که به نام ایشان و مهم ترین کتاب

دانلود فایل مقاله درباره ابـن خلـدون لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:71
اكنون به بررسي ديدگاه علامه ي مغرب عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون مي پردازيم. او در سال 732 هجري در تونس متولد گرديد و در سال 808 هجري از دنيا رفت. جدش خالد بن عثمان بود و به رسم متداول احترام در مغرب، با افزودن واو و نون به آخر اسم به ابن خلدون مشهور گرديد.
در كودكي قرآن را در نزد پدرش كه اولين معلم او بود، آموخت. ضمن آنكه در محضر برخي از دانشمندان آن دوران تلمذ نمود كه به نام ايشان و مهم ترين كتاب هاي فرا گرفته در محضرشان اشاره كرده است، اما به سبب هجرت دانشمندان و ادباء از تونس به جهت انتشار وبا در سال 750 هجري به شكلي زود هنگام در هجده سالگي از تحصيل باز ماند. از اين رو به كارهاي عمومي و سياست در كنار استمرار بر مطالعه، نگارش و آموزش پرداخت. اولين كار او سمت كتابت العلامه يا ديوان رسائل در تونس بود. سپس عهده دار مناصب گوناگوني در مناطق مختلفي شد و در كوران دسيسه هايي قرار گرفت كه گاه خود نيز در آنها مشاركت مي نمود.
برخي از مورخان بر اين باورند كه ابن خلدون فرزند زمانه ي خويش است. لذا جايز نيست كه ما او را قهرماني جدا از شرايط زمانه و ميراث فكري عصرش در نظر آوريم. بنا بر اعتقاد ايشان، او از كوشش هاي مورخان پيشين به ويژه زماني كه انديشه ي تاريخي را از اتكا بر ( صرف ) امر منقول خارج ساخته و به افق هايي از چند فرهنگ در تمدن هاي بشري پيوند مي دهد، بهره برده است. چه آنكه تعليل عقلي از منابع تاريخي از دوران مسعودي موجود است. [1]
ما مخالف اين بيان به شكل عام آن هستيم. با اين باور كه عبدالرحمن بن خلدون پديده اي فراتر از دوران خود بوده است. او در چهارچوب عصر خويش خوش درخشيد و بسان درخشش خورشيدي پيش از غروب مرحله اي از مراحل تمدن بود. لذا با نظر علامه مالك بن نبي موافقيم كه عصر ابن خلدون در سطح او نبوده است. چه اگر اين امر محقق مي گرديد، مقدمه ي ابن خلدون به نقطه ي عطفي در مسير ايجاد فرهنگ اسلامي مبدل مي گشت.
دوران ابن خلدون شاهد سقوط آخرين دولت بزرگ مغربي و اندلسي بود. و آن دولت موحدان بود كه به توسط مهدي بن تومرت ( از نظر فكري ) و عبدالمؤمن بن علي ( از نظر سياسي ) پيش از نيمه ي سده ي ششم هجري تاسيس شده و به سه دولت تقسيم شده بود:
حفصي ها در افريقا ( تونس ) بنو عبدالواد ( بنو زيان ) در الجزاير بنو مرين در مغرب اقصي.
عصر ابن خلدون مانند عصر ابن حزم اندلسي در سده ي پنجم هجري، دوران دسيسه ها و چند دستگي هايي است كه او را ناچار به وارد شدن در آن ساخت. و البته اين مدعا منجر به انكار تاثير پذيري ابن خلدون از برخي از مورخان مسلمان پيش از خود كه داراي انديشه هاي متكاملي در تفسير تاريخ بودند، نمي شود. در راس ايشان كه ابن خلدون ابن حزم اندلسي قرار دارد كه ابن خلدون برغم عدم تصريح از او نقل نموده و بر آثارش اعتماد كرده است.
برخي مثال هاي تاريخي ابن خلدون به جهت بيان اشتباهات و پندارهاي واهي مورخان و بيان علت آن از دايرة المعارف الفصل ابن حزم اقتباس شده است. ضمن آنكه ابن خلدون از نقد ابن حزم بر اين اشتباهات و اوهام نيز استفاده كرده است.
مقايسه ي نوشته ي ابن حزم در نقد تورات در كتاب علمي الفصل في الملل و الأهواء و النحل و مقدمه ي ابن خلدون به خوبي نشاندهنده ي ميزان اقتباس ابن خلدون، حتي در شواهد و مثال ها، از ابن حزم است. و ما آن را در كتاب خود تحت عنوان ابن حزم الاندلسي و جهوده في البحث التاريخي و الحضاري به طور مبسوط بيان نموده ايم.[2] و چه بسا كه ابن خلدون از طرطوشي مؤلف سراج الملوك نيز بهره برده است. ضمن آنكه حق اين است كه ابن خلدون جهشي بزرگ، و نقطه ي عطفي جديد و برجسته در سير روش شناسي تاريخ مي باشد.


نگاهي اجمالي به زندگي ابن خلدون :
نام وي عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي از خانداني ريشه دار و قديمي در اندلس بود. نسب او به خالد ( خلدون ) بن عثمان ـ اولين شخصي از اين خاندان كه وارد اندلس گرديد ـ باز مي گردد و ابن حزم نسب اين خانواده را به يكي از صحابه بنام وائل بن حجر باز گردانده است.
محل تولد و آموزش ابن خلدون :
ابن خلدون در شهر تونس در اوّل ماه رمضان سال 732 هجري قمري متولد گرديد. پيش تر، با سيطره ي مسيحي ها بر اندلس، خاندان بني خلدون همراه با ( خاندان ) حفصي ها از آنجا به تونس مهاجرت نموده بودند. وي قرآن و تجويد را از الوادي آشي و ابن عبدالسلام و ديگران و قراءات را از محمد بن سعد بن براده آموخت و در ادامه علوم عربي را از پدر و ابي عبدالله الحصائري و فقه را از محمد بن عبدالله الحياني و محمد بن عبدالسلام فرا گرفت. سپس به آموختن منطق، علوم طبيعي و رياضيات روي آورد و در سن هجده سالگي به دليل شيوع وبا و مهاجرت اكثر دانشمندان به مغرب اقصي در تونس از آموزش باز ماند.

مشاغل اداري و سياسي ابن خلدون:
او پس از بازماندن از تحصيل، زندگي خود را با شغل ناچيز كاتب در ديوان وزير دولت حفصي پي گرفت. پس از آن به سبب وجود دانشمندان به مغرب اقصي مراجعت نمود و او كه در سوداي تصاحب منصبي عالي بود، عضو مجلس علمي سلطان ابي عنان و كاتب سلطان و از مقربين درگاه وي گرديد. در اين دوران وارد فعاليت سياسي و تحولات شد و چنانكه نظريه ي او در زمينه ي عصبيت ـ كه بعدها در مقدّمه نگاشت ـ لازم مي داشت، درصدد همراهي با عصبيت نيرومند بر آمد. او آرزوهاي بلندي در سر مي پرورانيد و از نزديك شاهد دسيسه ها ي پشت پرده كاخ ها ي سلاطين مي بود و در آن به جهت تحقق اهدافش شركت مي جست ابن خلدون همچنان ميان دولت ها در حركت و جابه جايي بود تا آنكه به سمت رئيس الوزرايي امير بجايه ( در سال 766 هجري ) رسيد. سمتي كه تنها يك سال ادامه يافت و در طي آن به امر حكومت و نيز اشتغالات علمي پرداخت. در آن هنگام با آنكه ابن خلدون داراي مهم ترين سمت سياسي پس از سلطان بود، امّا طبق روالي كه در زمان سكونت خويش در شهرهاي بزرگ داشت، به تدريس منظم در جامع بزرگ پايتخت اشتغال ورزيد. اين نماي متفاوت ديگري از شخصيت ابن خلدون را نشان مي دهد. او با علاقه ي بسيار به علم به آموزش آن اشتغال داشت. پس از رها نمودن اين منصب، با سكونت در شهر بيسكره، فعاليت هاي سياسي خود را تا سال 776 هجري با ارتباط با قبايل عرب ادامه داد. در اين زمان متوجه گرديد كه آرزوهاي وي قابل تحقق نبوده و از اين رو با ترك فعاليت سياسي به اشتغالات علمي پرداخت. دولت هاي هم عصر او آماج تحولات و دسيسه هاي بي پاياني بود كه در آن دول توانمند، دول ناتوان را از ميان بر مي داشتند. دسيسه هايي كه پاياني نداشتند. ابن خلدون پس از واقع شدن در كوران حوادث و دسيسه هاي سياسي متمايل و مشتاق به بازگشت به سوي علم گرديد. اين امر در خاندان او ريشه دار بود. چه آنكه برخي از ايشان از دانشمندان و برخي ديگر از وزراي دوران خود بوده اند.


مقاله درباره ابـن خلـدون


تحقیق درباره ابـن خلـدون


تحقیق درمورد ابـن خلـدونمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله کامل درباره ابن خلدون | جستجو | وبلاگ 24.اطلاعات

مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات مدیریتی (mis) مقاله ای کامل درباره سیستم اطلاعات ...

سایت فرهنگی نیلوفر - neeloofar.org

جستارهایی درباره فرهنگ و زندگی ... نیلوفر - محمد علي موحد: آدم گاهي فكر مي‌كند مبادا ...

تأثیر اسلام در پیشرفت تمدن بشری چه بوده است؟ …

تمدن در هر ملتی نشانه تعالی و پیشرفت آن ملت است. سابقه ایجاد تمدن در کشورهای اسلامی ...

زندگی نامه امام حسین (علیه السلام)

درباره‌ی تاریخ ولادت امام حسین (علیه السّلام) دو نظر مشهورتر سوم و پنجم شعبان است.

سایت فرهنگی نیلوفر - neeloofar.org

جستارهایی درباره فرهنگ و زندگی ... نیلوفر - محمد علي موحد: آدم گاهي فكر مي‌كند مبادا ...

مقدمه ابن خلدون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقدمه ابن خلدون کتابی نوشته شده از ابن خلدون است که در آن تاریخ اجتماعی و تاریخ ...

فلسفه تاریخ ابن خلدون - ical.ir

... سیاسی و علمی ابن خلدون، عقاید متین ... دهد که رابطه ابن خلدون درباره تاریخ یا علم ...

نگاهی به ادعای ابن خلدون درباره امام زمان (عج) | پرسمان ...

نگاهی به ادعای ابن خلدون درباره امام زمان (عج) در این مقاله به بررسی دیدگاه های ابن ...

نگاهی به ادعای ابن خلدون درباره امام زمان (عج) | پرسمان ...

نگاهی به ادعای ابن خلدون درباره امام زمان (عج) در این مقاله به بررسی دیدگاه های ابن ...

ابن بتوته(ابن بطوطه) و سفرنامه مشهورش | …

مقدمه ابن بتوته درست است زیرا بتوته کلمه غیر عربی است و نباید با ” ط ” عربی نوسته شود .

سایت فرهنگی نیلوفر - neeloofar.org

جستارهایی درباره فرهنگ و زندگی ... نیلوفر - محمد علي موحد: آدم گاهي فكر مي‌كند مبادا ...

فلسفة التاريخ عند أبن خلدون | …

أن ابن خلدون عندما تحدت عن التاريخ قد تحدت عنها من ناحية خبرتها بهذه الدول والتي كما ...

مرجع دانلود کتاب - فصوص الحکم - ابن عربی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

تأثیر اسلام در پیشرفت تمدن بشری چه بوده است؟ …

تمدن در هر ملتی نشانه تعالی و پیشرفت آن ملت است. سابقه ایجاد تمدن در کشورهای اسلامی ...

مرجع دانلود کتاب - فصوص الحکم - ابن عربی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

مرجع دانلود کتاب - فصوص الحکم - ابن عربی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

قال پاورپوینت کامپیوتر

پاورپوینت سبکهای معماری جهان ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

تحقیق درمورد آجرهای شاموتی 9 ص

پاورپوینت نماي اسپايدري

افسردگی 45ص

مكانيك خاك (عمران)

دانلود کارآموزی درباره اصول ساخت مخازن تحت فشار

تحقیق در مورد ديناميك و ارتعاشات 22 ص

اینترنت DSL

تحقیق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص