دانلود فایل


دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين . - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين . دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 50
مقدمات و كليات
قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته هاي دور با امانت گذراندن اشياي گرانبها و سپردن وجوه به اشكال ابتدايي آغاز گشت. با توسعه و پيشرفت داد و ستدها وتغيير شكل آنها از يك مبادله ساده به اشكال تجارت و بازرگاني فكر ايجاد يك سيستم منسجم و داراي قوانين و مرتبط شكل گرفت و به ايجاد قرض الحسنههاي امروزي انجاميد. در قرض الحسنه. امروزي كار از نگه. امانات فراتر رفته و به شكل پرداخت و دريافتهاي مالي- تجاري آنهم در سطح بين المللي تكميل شده است. در جوامع امروزي و با داشتن جمعيت هاييكه هيچگاه با اين تعداد در گذشته وجود نداشته است نياز به داد و سند كالا، مواد اوليه و … با شدت بسياري احساس ميگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل كالا ميان آنها نياز به سيستم پولي كه اطمينان دو طرف را به دستيابي به كالا و وجه آن فراهم سازد شدت مييابدسيستم سويفت كه موضوع اين تحقيق را تشكيل ميدهد جديدترين سيستم ساخته دست بشر است كه جهت اينگونه مبادلات در سطح جوامع پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشي از سيستم هاي قبلي را به حداقل رسانده است.
با توجه به درگير بودن ايران در خريد و فروش كالاها و خدمات در سطح جهاني شناخت اين سيستم باي محققان، دست اندركاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروري بنظر ميرسد اين تحقيق با هدف شناساندن به اقشار ذكر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجراي چنين سيستمي كه همانند سيستم هاي وارداني ديگر معمولا با مشكلات فني بخاطر وارداني بودن تكنولوژي- مشكلات فرهنگي- بدليل ناهماهنگي فرهنگ كشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گرديده است.
اين جزوه را مي توان اولين جزوه آموزشي دانست كه براي كاربران مستقيم جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت جهت آشنائي با سيستم، طرز كار با سويفت و آموزش ابتدائي مفيد است.
آخرين مطلبي كه در مورد اين جزوه مي توان گفت اين است كه بهتر بود مطالبي در سطح كلي تر براي كل كاركنان جهت معرفي سويفت منتشر شود.
آخرين كاري كه كاملترين كار در مورد سويفت نيز مي باشد، سلسله مقالات مندرج در نشريه داخلي قرض الحسنه ملي مي باشد.
همگام با شروع كار سيستم سويفت در قرض الحسنه. ايران، قرض الحسنه ملي در نشريه خود به تفسير و توجيه اين تكنولوژي پرداخته و زمينه پذيرش و قبول اين تكنولوژي را در سطح قرض الحسنه و مديريتها فراهم آورد.
در هر شماره نشريه، كاركنان قرض الحسنه اعم از كاركنان مرتبط و غير مرتبط سويفت، مديران و مسئولين رده هاي گوناگون قرض الحسنه با نام سويفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند.
در شماره سيزدهم نشريه كه مرداد ماه هفتاد و دو منتشر شده است در صفحات چهل و شش تا پنجاه و يك مقاله اي از آقاي محمود ابراهيم زاده فرزانه مسئول سويفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملي مي خوانيم.
اين مقاله سويفت و قرض الحسنه. بين المللي نام دارد. در اين مقاله ابتدا نظري بر تاريخچه سويفت مي اندازيم. سخن از نحوه تاسيس سازمان سويفت، سرمايه آن( كه از طريق خريد سهام و هزينه هاي سويفت1 توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامين مي گردد) به ميان مي آيد.
در بخش بعدي از مزاياي عمده سويفت يعني، ايمني، سرعت، صرفه جوئي در هزينه، زبان مشترك، قابل اطمينان بودن و نداشتن محدوديت زماني صحبت مي شود.
در قسمتي از مقاله درباره مهمترين فعاليتهاي سازمان سويفت يعني تهيه و تدوين استانداردهاي قرض الحسنهي بين المللي سخن گفته شده و از عمليات قرض الحسنهي قديم قرض الحسنهي كه توسط سويفت و با تصويب سازمان استاندارد جهاني(ISO) تغيير يافته ياد شده است. اين تغييرات بمنظور هماهنگ كردن عمليات قرض الحسنهي در جهان و پرهيز از برخوردهاي سليقه اي در كارها انجام شده است.
نحوه انتقال پيامها توسط سويفت و استفاده از رمزها و كدهاي ويژه اي كه موجب ايمن بودن ارسال پيامها شده و هر كسي قادر به ورود به سيستم و ارسال پيام نيست، در بخش ديگر مقاله بررسي شده است.
مسير پيامها، تغيير پيامها پس از ورود به سيستم( توسط دستگاه مخصوص) به شكلي كه توسط هيچكس قابل استفاده نمي باد توضيح داده شده و سپس ساختار پيام سويفتي و پنج بخش مجزاي آن يعني ورودي عنوان اوليه، ورودي عنوان كاربردي، عنوان كاربر، متن اصلي پيام و دنباله تعريف مي شود.
دنباله قسمتي از پيام است كه فرستنده از گيرنده مي پرسد آيا پيام قبلا توسط گيرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گيرنده صورت گيرد، اشكال از بي توجهي گيرنده است كه در مورد دريافت پيام و بررسي آن توجه نكرده است و اطمينان كامل از عدم دريافت پيام نداشته است.1
مقاله دوم با نام مخابرات ماهواره اي و نگرشي به نقش ماهوارهVSAT در امور قرض الحسنهي كه در شماره بيست و يك نشريه نشريه در تاريخ ارديبهشت هفتاد و چهار چاپ شده است، از بعد مخابراتي و فني سويفت را بررسي كرده است.
در اين مقاله از مخابرات ماهواره اي به عنوان تكنولوژي اميدوار كننده اي جهت مبادله سريع و دقيق سيسمتهاي اطلاعات جهاني ياد شده است.
همچنين يكي از كاربردهاي ماهواره VSAT را پيام رساني سويفتي درون مرزي و برون مرزي عنوان كرده است.
با توجه به اين مقاله متوجه مي شويم كه سيستم ارتباطي سويفت، مرتبط با مخابرات جهاني است كه از سيستمهاي بسيار امن مي باشد و با سه كد وارد سيستم شده، پيام را ارسال مي كنند.
پس هر كسي قادر به ورود به سيستمهاي مخابراتي نيست و نمي تواند در محتواي پيامها دخل و تصرفي ايجاد نمايد.2 در شماره هيجده و نوزده در خصوص كاهش هزينه هاي ارسال پيام سويفت صحبت شده است. از آنجا كه موسسه سويفت بر خلاف موسسات ديگر از اعضائي كه ترافيك پيامي بيشتري داشته باشند كمتر هزينه ارسال پيام دريافت مي كند، در پايان هر سال مالي نيز ميزان تخفيف را با توجه به ميزان پيامها افزايش مي دهد.
اين تخفيفها نوعي تبليغ جهت استفاده بيشتر از سيستم بوده و براي اعضا نيز مقرون به صرفه است.
در شماره بيست و دو و بيست و سه نشريه يك سري پرسش و پاسخ تحت عنوان پاسخ به سئوالات سويفتي شما درج گرديده است.
در اين پرسش و پاسخها مسئول سويفت قرض الحسنه ملي به سئوالات همكاران و كاربران سويفت در مورد سازمان، نحوه عضويت شعب قرض الحسنهها، ملاك عضويت، مراكز عملياتي سويفت در دنيا، چگونگي مسير ارسال و دريافت پيامها و … با زباني ساده و در حد بسيار روشن و كامل پاسخ مي دهد.

نكته اي كه ما را بر آن داشت تا با همه سختي و كمبود منابع فارسي در مورد اين پروژه كار كنيم، نقش مهمي است كه سويفت بعنوان يك تكنولوژي جديد ارتباطي در قرض الحسنه. بازي مي كند. سويفت داراي مزيتهائي است كه برتري آن را مزاياي عمده سويفت به شرح زير است:
سيستم پيام رساني سويفت بعلت استفاده از آخرين پديده هاي تكنولوژي ايمن ترين سيستم پيام رساني در دنيا مي باشد. زيرا بعلت مالي بودن منشا اكثر پيامها ايمني آنها در درجه اول اهميت قرار دارد و سازمان سويفت توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته است.
ارسال هر پيام سويفتي بيش از چند ثانيه به طول نمي انجامد. طول و فاصله بين مبدا و قصد، در زمان ارسالي دخالتي ندارند.
هزينه هر پيام سويفتي تا سيصد و بيست و پنج( فاصله و حرف) براي فرستنده پانزده فرانك بلژيك است. حداكثر طول پيام دو هزار كارآكتر بوده و براي پيامهاي طولاني تر هر پيام بعنوان، دنباله پيام ارسال مي گردد و نسبت به طول آن هزينه از فرستنده دريافت مي شود.1
در سيستم سويفت از زبان مشتركي كه همان استاندارد و فرمت پيامهاي قرض الحسنهي مي باشد استفاده مي گردد. مثلت در استاندارد سويفت حواله هاي مشتريان 100MT مي باشد و بين قرض الحسنههاي عضو سويفت مفهوم تعريف شده اي داشته و نياز به توضيحات جنبي ندارد. فرمتهاي طراحي شده از طرف سازمان سويفت به تصيب سازمان استاندارد بين المللي(ISO) رسيده است.
بدون شك سويفت از قابليت اطمينان بالائي برخوردار است. از سال 1977 تاكنون حتي يك پيام قرض الحسنهي در سيستم، مخدوش و يا گم نشده است. احتمال دوبله پرداختي در سيستم به حد غيرقابل تصوري كم مي باشد و سيستم اجازه انتقال پيام ناقص يا مخدوش را به هيچ عنوان نمي دهد.


دانلود کارآموزی


کارآموزی قرض الحسنه خمین


قرض الحسنه شهید مهدیه خیمن


دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهدیه خمین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش فارسی i9103jpki3 سامسونگ آندروید 2.3.5 با ...

... دانلود گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين ...

دانلود کتاب دعا و علوم غریبه (کنز الیهود) در 6 جلد - لینک ...

دانلود گزارش کارآموزی ساخت ... دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين ..

کاراموزی مورد قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين - 9rton ...

... مهديه شهرستان خمين ... کاراموزی مورد قرض الحسنه ... قرض الحسنه مهديه شهرستان ...

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه سوالات پیام ...

... گزارش کارآموزی قرض ... قرض الحسنه مهديه شهرستان ... قرض الحسنه, دانلود ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری موسسه حقوق پرداز خمين - داک لینک

گزارش کارآموزی رشته حسابداری موسسه حقوق پرداز خمين دانلود گزارش کارآموزی ... خمين با ...

دانلود کتاب دعا و علوم غریبه (کنز الیهود) در 6 جلد - لینک ...

دانلود گزارش کارآموزی ساخت ... دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين ..

پاورپوینت درباره زن در ادیان

كازانتزاكيس، جوينده جاي پاي خدا بر خاك 36 ص

استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

مقاله آموزش پیش دبستانی کشور اندونزی

دانلود کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

تحقیق درمورد برخي از ويژگيهاي سازمان خلاق

تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

دانلود مقاله حکاکی با فرز

بررسی نقش والدین در ایجاد فضای نشاط و شادابی در خانواده