دانلود فایل


رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان - دانلود فایلدانلود فایل رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان

دانلود فایل رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان این پژوهش با هدف تعیین الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان شناختی )خودکارآمدی، خوش
بینی، امیدواری و تاب آوری(، با عملکرد شغلی با توجه به نقش عاطفه مثبت اجرا شد. روش
پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
به تعداد 592 نفر بودند که از میان آن ها 111 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای
گردآوری دادهها، پرسشنامه سرمایه روان شناختی ناگیوئن و همکاران، پرسشنامه عاطفه مثبت ون
کاتویک و همکاران و پرسشنامه عملکرد شغلی ناگیوئن و همکاران بودند. داده ها از طریق
ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه )به شیوه همزمان( تحلیل شد. یافته ها
نشان داد که بین خودکارآمدی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری با عاطفه مثبت و عملکرد
شغلی، و بین عاطفه مثبت با عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه نشان داد که خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری قادر به پیش بینی )معنادار( عاطفه
مثبت و امیدواری و تاب آوری قادر به پیش بینی )معنادار( عاطفه مثبت هستند.
واژگان کلیدی: سرمایه روانشناختی، عملکرد شغلی، عاطفه مثبت.


رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش …

... شغلی در کارکنان شرکت ... رابطه ... روانشناختی در ... شغلی و عملکرد شغلی با ...

روان - profdoc.um.ac.ir

... شناختی با عملکرد شغلی ... رابطه سرمایه اجتماعی و ... و علائم روان شناختی در ...

hamashioun.loxblog.com - سرمایه روانشناختی

2.بررسی رابطه سرمایه ... اهمیت سرمایه روانشناختی در عصر ... تحول مثبت در کارکنان و ...

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و رضایت شغلی کارکنان

... رابطه مثبت و معنی­دار با ... شغلی را واکنش کارکنان در ... روان شناختی و رضایت شغلی ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش …

... شغلی در کارکنان شرکت ... رابطه ... روانشناختی در ... شغلی و عملکرد شغلی با ...

سرمایه‌های روانشناختی مثبت گرا در مدیریت :: …

... و مثبت روانشناختی با ... با عملکرد کارکنان در . ... رابطه میان سرمایه روان ...

مقاله سلامت روان - bankmaghale.ir

... بهداشت روان کارکنان و ... ذیل را در رابطه با این ... در ابعاد روان شناختی و ...

شناختی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی ... شغلی در رابطه ... و علائم روان شناختی در ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ...

... خلاق و با سرمایه ... روان شناختی و یا ... و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با ...

دانلود بهترین پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه سرسختی روان شناختی ... مدیران و رضایت شغلی کارکنان ... برسشنامه در رابطه با ...

سرمایه‌های روانشناختی مثبت گرا در مدیریت :: …

... و مثبت روانشناختی با ... با عملکرد کارکنان در . ... رابطه میان سرمایه روان ...

رضایت شغلی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

... رضایت شغلی کارکنان در سال 1993 ... با رضایت شغلی در ... بدنی رابطه مثبت و ...

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با ... با رضایت شغلی در کارکنان ... با عملکرد شغلی و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ...

... خلاق و با سرمایه ... روان شناختی و یا ... و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با ...

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با ... با رضایت شغلی در کارکنان ... با عملکرد شغلی و ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

هنجاریابی عاطفه مثبت و ... و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان ... روان شناختی و ...

دانلود پرسشنامه

مقياس عاطفه مثبت و ... خود سنجي خلق در دو بعد عاطفه مثبت و ... سنجش نشانگان روان شناختی و ...

روان - profdoc.um.ac.ir

... شناختی با عملکرد شغلی ... رابطه سرمایه اجتماعی و ... و علائم روان شناختی در ...

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس 50 ص

پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

باران 30ص

رابطه دلبستگی با طلاق عاطفی در بین زوجین دانشگاه آزاد و پیام نور

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه کارکنان

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

تحقیق در مورد توليد علم و ضرورتهاي اساسي نهادينه سازي آن

تحقیق: ارتباط فرزندان با يکديگر درخانواده

مقاله درباره شناسايي ومحاسبه حريم سفره هاي آبهاي زير زميني با تاكيد برشناخت حريم

پاورپوینت درباره مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه